درباره شهمیرزاد

 

مختصری برای آشنایی با شهمیرزاد

شهمیرزاد یا به زبان اهالی آن شامرزا SHAMERZA شهری است ییلاقی و خوش آب و هوا که در فاصله بیست و چهار کیلومتری شمال سمنان در کوهپایه های البرز واقع شده است . از لحاظ تقسیمات کشوری مرکز بخش شهمیرزاددراستان سمنان است. یک جاده آسفالت آن را به سمنان می پیوندد که شهر سنگسر ( مهدیشهر ) نیز در فاصله شش کیلومتری شهمیرزاد بر سر همین راه قراردارد . همچنین با یک جاده به فاصله ۱۶۵ کیلومتر از راه کیاسر به ساری مربوط می شود  یک جاده قدیمی کاروان رو آن را به پل سفید و از آنجا به قائمشهر راه متصل می کندراه یادشده اکنون به فاصله ۵۵ کیلومتربه پل سفیدوبصورت ماشین رومیباشد و به وسیله همین راه ها با دهات دورو بر مانند پرور ، ده صوفیان ، چاشم  و… به هم مربوط می شود .

شهمیرزاد از دو محله اصلی به نام های پیش کفش ورودبار تشکیل شده است.این محله ها در دو سوی نهری که ان را رود خانه شهمیرزاد می نامند قرار  دارد. و هرکدام شامل چند محله کوچکترند. جمعیت شهمیرزاد بیش از سه هزار نفر است که اغلب مسلمان و  شیعه مذهبند.

شهمیرزادی ها گویش خاصی دارند که با گویش روستاهای دوروبر و همچنین با گویش های مازندرانی و گیلانی نزدیکی دارد مردم شهر و روستای دوروبر همچنین مردم گیلان و مازندران اغلب زبان شهمیرزادی ها را می فهمند و شهمیرزادی ها هم به ویژه دکان دارها و چاروادارها و کسانی که با کسب و معامله گری سرو کار دارند ، زبان و گویش های آن منطقه را می دانند . معامله گران علاوه بر گویش شهمیرزادی یک زبان رمز هم دارند که وقتی بخواهند قریبه ها حرفشان را نفهند به کار می برند. این زبان لغت های معدود و معینی دارد که بیشتر در امر خرید و فروش به کار می آید . وجود این زبان خودحاکی از پیشین طولانی مرکز تجاری شهمیرزاد است.

شهمیرزاد نسبت به روستاهای اطرافش مرکزیت بازرگانی و تا حدی فرهنگی دارد. و از این حاظ اهمیتش تی به سنگسر  که مرکز بخش است می چربد. آثاری که از زمان قدیم در دوروبر شهمیرزاد به جا مانده گویای این است که آبادانی اینجا سابقه ای نسبتاً طولانی دارد. شاید وجود چند چشمه پر آب در بالای  ده که بزرگترین و پر آب ترین شیخ چشمه است وجب جلب نخستین ساکنان به این محل شده باشد اما به هر حال رشد و توسعه شهمیرزاد نسبت به روستاهای اطرافش نه تنها مرهون این عامل طبیعی است بلکه واقع بودن آن بر سرنزدیک ترین راه کاروان رو سمنا و شمال کویر به مازندران در این مورد عامل عمده و درجه اولی به شمار می آید.

شهمیرزاد با اینکه مطابق آمار رسمی کمتر از ده هزار نفر جمعیت دارددرفصول گرم سال بهاروتابستان نزدیک به ۶۰ هزارنفرهم میرسد و شهرداری آن در سال ۱۳۰۶ تاسیس شده است و این شهر دارای موسساتی از قبیل بانک ، مخابرات، پست، ژاندارمری، در مانگاه، دفتر ترویج کشاورزی ، مهمان خانه اداره بازرگانی،کمیته امداد،بخشداری،راهنمائی ورانندگی،پلیس راه هوا، دفتر اسناد رسمی ، دبستان و دبیرستان راهنمایی دخترانه و پسرانه می باشد . نخستین دبستان شهمیرزاد در سال ۱۳۱۶ تاسیس شد.

نتیجه کلی از بررسی وضعیت تاریخی شهمیرزاد

باتوجه به اسناد و مدارک و کتب و جزوه های خطی به جا مانده و برخی شواهد شهمیرزاد از سابقه تاریخی طولانی برخوردار است که قبل از مهاجرت آریاییها به این ناحیه ( مشخص نیست چند سال قبل از آریاییها ) آغاز شده و تا بخشی از جنگهای دوره کیانیان و پیشدادی ادامه یافته و در اواخر دوره هخامنشی مورد حمله سپاه اسکندر قرار گرفته است . در دوره اشکانی به دلیل نزدیکی با صد دروازه و خوش آب و هوا بودن و وجود مناظر بسیار زیبا و دل انگیز مورد توجه قرار گرفته و سپس در دوره ساسانیان وحکومت اسپهدان طبرستان ،اهمیت و اعتبار شهمیرزاد به اوج میرسدوپس از آن با استقرار اسلام در ایران وتغییرات سیاسی واقتصادی به وجود آمده در طبرستان و قومس رفته رفته سیر نزولی اعتبار واهمیت شهمیرزاد آغار می گردد ایجاد راههای ارتباطی جدید ومتلاشی شدن وضعیت خاندانهای حاکم بر طبرستان این سیر را سرعت بخشید. براساس نوشته های مرحوم سید حسین بنافتی مجتهد (شجره الامجاد ):(دهستان آسران رستاق،شامل هفتاد دهکده بزرگ وپرجمعیت شهمیرزاد ،سنگسر ،کلیم ،چاشم و…..دهکده های دیگربوده که درزیر فرمانروایی ملک محمود ولاش قرارداشت)

آشران یا آسوران (آساران)امروزه دهکده کوچکی است با جمعیت بسیار کم ودرشمال غربی شهمیرزاد که اهمیت دامداری وکشاورزی آن تاحد ی مورد توجه است این ناحیه درعصرساسانی شهری آباد و پرجمعیت بوده وبراساس مدارک ذکر شده مرکزیت داشته ونقش مهمی در اوضاع سیاسی وارتباطی واقتصادی طبرستان وهزار جریب ،به ویژه بخش دودانگه آن داشته است ولی اکنون خرابه ای بیش نیست .تخریب آسوران به دست عمادالدین هزار جریبی در قرن هشتم وزلزله سنگین سالهای ۱۱۸۰و۱۲۲۰ه ق وانهدام فریم ازمهمترین عوامل از دست رفتن اعتبار این ناحیه .مسلما شهمیرزاد گردیده است.

حفاری اخیر درناحیه شهزوار (۲کیلومتری چاشم)توسط سازمان میراث فرهنگی موید این نکته است،با توجه به ابزار ووسایل کشف شده وقبور موجود ،این ناحیه محل زندگی آریاییها قبل از میلاد بوده ومحققا آریایی ها به مناطقی مهاجرت کرده و اسکان می یافتند که آثار زندگی و تمدن بومی در آن بوده است .

به هر حال بر پایه تحقیقات مورخین ، پس از انقراض آل قارن و انهدام شهر فریم ، شهمار ( شهمیرزاد ) تا مدتها توانست موجودیت گذشته خود را حفظ نماید ولی به تدریج رو به زوال رفت و فریم هم چون مادری نقش پراهمیت و با ارزشی در تغذیه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دیگر شهرهای وابسته به خود را داشته است که با قطع این رابطه و از دست رفتن نقش اقتصادی فریم به دلیل انهدام آن و فقدان پشتیبانی اقتصادی ، به تدریج وضعیت اقتصادی شهمار را نیز دگرگون ساخت به ویژه اهمیت ارتباطی و تجاری آن از بین رفته و شهمیرزاد کمتر شاهد عبور و مرور کاروانها از قومس به طبرستان و برعکس شد.

نابودی فریم و سقوط وضعیت اقتصادی شهمار ( شهمیرزاد ) اثرات فرهنگی و اجتماعی نیز بر این جامعه باقی گذاشت ، بناهای تاریخی رو به ویرانی رفت و مردم گروه گروه مهاجرت به مناطق دیگر کشور به خصوص نواحی همجوار اقدام کردند این مهاجرت ها باعث تبادل افکار و عقاید و باقی گذاشتن اثراتی بر زبان و فرهنگ و آداب و سنن گردید .شهمار از مردم خالی شد و به شهری ماتم زده تبدیل گردید که در غم مادر خود فریم ( پریم ) باقی ماند به طوری که تا کنون کسی از او دلجویی نکرد و این شهر رو به زوال رفته حتی …

. مورد توجه دیگر حاکمان نیز قرار نگرفت . احتمالا و با توجه به شواهد ، یک قرن بعد از انهدام فریم و انقراض آل قارن ، شهمار دچار سیل سختی شد ، بسیاری از آثار و ابنیه آن نظیر مساجد و ساختمان ها ویران گشتند ، بسیاری از آثار قدیمی که امروزه می توانستند روشنگر حقایق گذشته این منطقه باشند از بین رفت و شاید دشت شرقی شهمیرزاد ( کشت و صنعت فعلی ) نیز قبل از این حادثه آباد بوده ولی متاسفانه اکنون نابود گشته است .

زلزله های متعدد ( ۲۲۲ هـ ، ۷۴۲ هـ یا ۷۲۲ هـ ، ۱۲۲۰ هـ ، ۱۱۸۰ هـ ) ، سیل احتمالی ، هجوم قوای بیگانه ، (مغول و تیمور ) کشتار همگانی طاعون در سال ۱۲۴۷ هـ ق ، نیز از عوامل دیگر افول شهمیرزاد بوده اند . زلزله سال ۷۲۲ هـ بسیاری از شهرهای مهم و معروف فریم ، نظیر گاوگلو ( گوگلی ) و آساران را ویران نمود . مسلما چنین زلزله ای بر شهمیرزاد ضایعات شدیدی وارد ساخته است . طاعون سال ۱۲۴۷ هـ ق نیز کشتار عظیمی به راه انداخت به طوری که از هشت هزار نفر جمعیت آن در دوره فتحعلی شاه تنها پانصد نفر زنده ماندند . همه عوامل فوق الذکر دست به دست هم داده و باعث سقوط و افول شهمیرزاد شدند . در شرایط فعلی کشور ما  ، می طلبد که جوانان و علاقمندان به این منطقه همت کنند و با وحدت و همدلی شرایط آبادانی و رشد آن را فراهم سازند.

وجه تسمیه

فرهنگ عامه در مورد شباهت و چگونگی نام گذاری شهمیرزاد مطالب افسانه ای و غیر واقعی گفته اند که به دلیل حفظ این افسانه ها و اقوال آنها را نقل می کنیم .

۱- شهمیرزاد خوش آب و هوا دارای مناظر زیبا و دل انگیز محل زندگی و تفرج حکام و شاهزادگان اشکانی مقیم طبرستان بوده است .یکی از این شاهزادگان که در این خطه صاحب فرزندی شده بود به خاطر کودک متولد شده نام این منطقه را ” شاه – میرزا – زاده ” نام نهاد و به تدریج به ” شه – میرزا – زاده ” و ” شه میرزاده ” و ” شه میرزاد ” مخفف گردید . لازم به ذکر است که در لهجه شهمیرزادی این منطقه را ” شامرزا ” می گویند که احتمالا کوتاه شده ” شاه میرزاده ” بوده است

۲- قول دیگر نام قدیمی شهمیرزاد را ” چهارکوه ” گفته که دلیل این نامگذاری را محصور بودن این ناحیه در میان چهارکوه دانسته است ….

۳- این نقل نیز کم و بیش در میان گروهی از اهالی رواج دارد : حاکمی که در دامغان به حکومت و امیری مشغول بوده جهت ازدواج خود یا پسرش گروهی از امیران و فرماندهان سپاه خود را به نواحی مختلف ایران روانه کرد تا زیباترین دختران هر ناحیه را انتخاب کرده و به حضور او بیاورند تا او از میان آنها یکی را به عنوان عروس انتخاب نماید . عده ای از فرماندهان که به گیلان و مازندران رفته بودند همراه تعدادی از دختران زیبای آن منطقه ( ۳۰ الی ۵۰ نفر ) از طریق سوادکوه و گورسپید و گردنه بشم به شیخ چشمه رسیده و به دلیل خستگی راه مشغول استراحت بودند سواری را دیدند که به آنها نزدیک می شود و فریاد می زند : شاه مرد آزاد ! به این معنی که شاه مرده است و دختران آزاد هستند .

آن گروه از فرماندهان چون شهمیرزاد رامحیطی زیبا و  پر از باغ و آب یافته بودند تصمیم گرفتند با آن دختران ازدواج کرده و در شهمیرزاد بمانند و از آن پس این منطقه را ” شاه مرد زاد ” ، ” شاه مرزاد ” و ” شامرزا ” نامیدند ….

۴- استاد دهخدا معتقد است که واژه ” شمیر ” به مناطق سردسیر گفته می شود مثل ” شمیران ” و واژه زاد به معنی سرزمین بوده و ” شمرزاد ” یا ” شهمیرزاد ” به معنی سرزمین و منطقه سردسیر است ….

۵- در دوآب غاری بود ( بین راه ورسک و پل سفید در سوادکوه ) که دختر شاه پریان در آن زندگی می کرد و زن جادوگری نگهبان او بود . دختر شاه پریان گاهی برای تفریح به بیرون غار می آمد . گروهی از افراد و چوپانان سعی کردند او را بگیرند ولی هر بار با جادوی پیرزن از بین می رفتند . روزی چوپانی در زیر کوه مشغول خواندن آواز و نی زدن بود ، صدای نی و آواز چوپان چنان زیبا و مسحور کننده بود که ردختر شاه پریان به دنبال صدا کشیده شده و پیرزن جادوگر نیز وظیفه خویش را فراموش نمود ، دختر شاه پریان و پسر چوپان به هم رسیده و جادوی پیرزن تاثیر خود را از دست داد .

چوپان که گویا ” میر ” نام داشت با دختر شاه پریان ازدواج کرد و به همراه او و گله خود به طرف شهمیرزاد آمده و ماندگار شد و همچنین نقل شده که شهمیرزادی ها از نسل این دو بوده و به همین جهت این منطقه را ” شامیرزا ” نامیدند . شاعر ارجمند شهمیرزادی آقای …

قربانعلی مقصودی در مجموعه اشعار خود ( چکانا ) این داستان را به صورت شعر و به زبان شهمیرزادی بسیار زیبا و دل انگیز بیان کرده اند…

۶- مرحوم حاج سید صالح صالحی بیان می کند : شداد سعی کرد تا جهت مقابله و برابری با خداوند یکتا بهشتی را به نام ارم احداث کند ، بهشت شداد درختانی از طلا و نقره و جواهرات و جویهای پر از آب گوارا داشت و چون خداوند در قرآن از حوران و قلمان ( دختران و پسران زیبا ) یاد کرده است او نیز به جهت آن که در بهشت خود زیباترین دختران و پسران را گرد آورد ، دستور داد تا از نواحی مختلف کشور زیباترین آنها را جمع آوری کرده و به مقر حکومتی او آورند ، گروهی از این دختران و پسران جهت عزیمت به مقر ( پایتخت ) شداد از شهمیرزاد عبور می کردند که خبر رسید شداد مرد و سواری فریاد می زد ( شاه مرد آزاد ) از آن پس این محل را شامرزاد و شامرزا نام نهادند که زیبایی دختران و پسران شهمیرزادی نیز از آن دختران و پسران زیبا به ارث رسیده است.

۷- روایت است که عده ای ازمسلمان ازمنطقه سوریه ولبنان به شهمیرزادآمده ودربخش ازشهمیرزادسمنی گزیده برخی ازمردم شهمیرزادازنسل آنان وشامی هستندوازحیث آداب ورسوم وکشاورزی وخرمن کوبی وموارددیگربسیاربه مردم شام نزدیکتروشباهت زیادی به یکدیگردارند.

جاذبه های توریستی شهمیرزاد

شهمیرزاد به عنوان یکی از مناطق زیبا و ییلاقی استان سمنان ، دارای جاذبه های طبیعی و دل انگیزی است که همه ساله در فصل گرما تعداد زیادی مسافران خسته از گرما چه در سطح استان و چه خارج از استان جهت استفاده از هوای مطبوع و دل انگیز و مناظر طبیعی زیبای آن به ابن شهر مسافرت می کنند. اگر درکنار این جاذبه های توریستی ، امکانات لازم نظیر هتل و مسافرخانه جهت اسکان مسافرین ، سالن های پذیرایی ، و وسایل بازی و تفریح کودکان ، ایجاد پارک و … فراهم گردد مسلماً با افزایش تعداد مسافرین ، نقش اقتصادی و مهم این امر را نمی توان نادیده گرفت و تغییرات عمده و وسیعی در جنبه های اقتصادی ، اجتماعی شهر به وقوع خواهد پیوست .

بنابر این جاذبه های توریستی شهمیرزاد را می توان به شرح زیر خلاصه نمود :

۱ – منطقه لهر وبلبل دره

۲ – شیر قلعه

۳ – دژ وهل

۴ – امامزاده یحیی ، عبدالله

۵ – شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد

۶ – مسجد جامع و سنگ نوشته پر ارزش آن

۷ – مقبره شیخ احمد سوسن عطا و درب کنده کاری پر ارزش آن

۸ – شیخ چشمه سر و هفت چشمه

۹)-کمان رستم (درخت گردوی معروف واقع درکوچه شهیدشهابی که دارای بیش از۱۳۰۰ سال سن میباشد)

۱۰)-مسیرساحلی رودخانه چاک

۱۱)-مجتمع تفریحی فرهنگیان

۱۲)-مجتمع تفریحی وپارک کوهستان

شایان ذکراست دردوراول سفرهیئت دولت به استان سمنان درسال ۱۳۸۶ شهمیرزادبه دلیل ویژگی های منحصربفردطبیعی وآب وهوای مناسب ومناظرزیبابعنوان شهرنمونه گردشگری بین المللی انتخاب ونامگذاری گردید.

آسیاب ها

به دلیل وجود آب فروان و شیب نهر ها در شهمیرزاد، آسیاب های متعددی احداث شده و به کار مشغول بوده اند ، در این بحث تعداد ۲۶ آسیاب را به نقل از اهالی نوشته ایم، وجود این تعداد آسیاب دو مطلب مهم رایادآور می گردد یکی این که شهمیرزاد در گذشته از حیث کشت غلات به ویژه گندم خود کفا بوده و زمینهای تحت کشت این محصول در شهمیرزاد و مناطق اطراف بسیاروسیع و نیاز اهالی را تامین می کرده است ، دوم جمعیت زیاد تر از میزان فعلی را مشخص می کند که می باید نیاز آنرا به نان فراهم می ساخته و به قول جیمز بیلی فریزر در زمان فتحعلی شاه و قبل از شیوع وبا ویا طاعون به ۸ هزار نفر می رسیده است و به دلایلی که در بخش های گذشته یادآور شدیم از جمله مهاجرت مردم روبه نقصان نهاد.

اینک اسامی تعدادی از این آسیاب ها را که تقریباً سعی شده به ترتیب از ناحیه گرم چشمه و شیخ چشم سر در مسیر نهرها به سمت مرکز شهر نوشته شود:

۱- آسیابی به نام . . . درخربردون (دو راهی کاهش-ارشک) بالاتر از گرم چشمه

۲- آسیاب اربابی(گرم چشمه)،ارباب محمد آقا کیانی

۳- آسیاب میرزا غلامعلی ، میرزا غلامعلی علایی

۴- آسیاب بالاتر از شیخ چشمه سر (اهالی مورد رجوع از این آسیاب یاد میکنندولی نام آن دا نمیدانند)

۵-آسیاب حاجی علی فتحیه،هفت چشمه (حاج علی اسیو)

۶- آسیاب نجف علی

۷- آسیاب محمد حسن کیانی،واقع در باغ شخصی ایشان واقع در شیخ چشمه سر

۸- آسیاب حاج مت الله کیانی دربرجم اصلی تقسیم آب

۹- آسیاب شیر علی علایی پایین تر از آسیاب قبلی(شیر علی اسیو)

۱۰- آسیاب میرزا غلامعلی علایی پایین تر از آسیاب قبلی

۱۱- آسیاب علی اکبر زارع،علی اکبر اسیو

۱۲- آسیاب کربلایی حسین فاضلی

۱۳- آسیاب اکبر (مهدوی)کنار منزل استاد رحمت اله نجمی

۱۴- آسیاب فرج اله ملک

۱۵- آسیاب حاجی آفا بزرگ زمانی(آقا بابا کریمی)جنب میدان امام فعلی

۱۶- آسیاب شیر علی علایی(شیر علی اسیو) در سمت شمالی میدان امام فعلی

۱۷-آسیاب حاجی عباسی ،خیابان تیرانداز فعلی،بالاتر از منزل حاجی گل علی علایی-در کنار نهر هرنه

۱۸- عباس (عباس اسیو)

۱۹- حاجی علی الحسین(آسیاب رضایی)کنار رودخانه چاکه

۲۰- آسیاب آقا سید هادی(جنب مغازه برادران فهیمی ، ابتدا کوچه دروازه)گویا وقف امام هشتم بوده وبه همین دلیل این منطقه به اسیوسر معروف شده است.

۲۱- آسیاب صفر(صفر اسیو)، روبروی فروشندگی نفت منوری

۲۲- آسیاب حاجی فرج اله کیانی ، د رملک شخصی ( اکنون تبدیل به  …

… منزل مسکونی شده)در کنار نهر حیات

۲۳- آسیاب میرزا ابوالقاسم زمانی ، کنار مسجد جامع(جنب منزل مرحوم محمد کاظم زمانی) که خرابه های آن هنوز باقی است.

۲۴- آسیاب حاجی آقا بزرگ در محل فعلی منزل مسکونی حاجی علی آقا مسعودی

۲۵- آسیاب مشهدی تقی پور مند درپیش کفش ، پایین تر از چهار کوچه

۲۶- آسیاب دائی محمد علی (مومنی)بالای قلعه، بالاتر از درمانگاه اورژانس افلاطونی فعلی تقریبا در کنار منزل مسکونی فعلی علی آقا اصغر مقصودی در مسیر نهر قلعه.

۲۷-به نقل از مرحوم حاجی علی نوری نسب : در برجم اول (تقسیم آب هرنه و پیش کفش) آسیابی بود متعلق به آخوند بابا جان معروف به آسیاب ملاها که در اجاره نامه های موجود میزان این آسیاب سالانه چهارده خدوار صد من گندم خباز پسند بوده (ایشان تقریبآ عین جملات ومفاهیم اجاره نامه را ذکر کردند) وسالهای بعد به دلیل افزایش تعداد آسیاب ها مقدار اجاره بهای سالانه آن  به هفت خروار صد من گندم … رسید،این امر خود نشان دهندهی میزان فعالیت آسیابها و میزان کشت گندم شهمیرزاد ومزارع اطراف بوده است.

بزرگان و مشاهیر

دانستن شرح حال و داستان زندگی مردان و زنانی که در گذشته می زیسته اند و هرکدام به طریقی اثرات مثبت و نیکویی بر جامعه خویش باقی گذاشته اند ، به عنوان یک وظیفه تلقی و موجب خواهد شد که جوانان و علاقمندان یک جامعه به خود آمده و راه آنان را طی کنند . از زندگی پربار گذشتگان عبرت آموزند و گفتار آن بزرگواران را چون مشعلی فراراه زندگی خود قرار دهند . شخصیتهای ارزنده ای در گذشته در شهمیرزاد بوده اند که هر یک صاحب مقامات ارزنده و شایسته علمی یا اجرایی هستند و گاه نقش ویژه ای حتی در سرنوشت کشور خویش داشته اند .

در اینجا قسمتی از شرح حال برخی از بزرگان این خطه را که در پیشبرد و پیشرفت آن موثر بوده اند ، از زبان باز ماندگانشان می آوریم :

دکتر مهرعلی افلاطونی ( ۱۳۰۹ تا ۱۳۸۴ هـ ق )

ملا محمد حسین کبیر ( آخوند باباجان )

میرزا نجف حکیم

شیخ علی اکبر کبیر(معروف به شیخ کبیرازاساتیدبرجسته قرن دوازدهم که شاگردان بزرگی راتربیت نمودکه یکی ازشگردان اوامیرکبیربوده است)

ملا نصرالله

شیخ محمد حسین ابونوری ( ملا ابونور )

شیخ محمد متقی

شیخ علی صدرآرا

حاج شیخ محمد صادق دادرس

سید صالح صالحی

سید حسن صالحی

امین الحرم(وزیردربارقاجاریه)

امین الرعایا(ازحاکمان دوره قاجاریه بوده وخانواده امینی هادرشهمیرزادازنوادگان وی میباشند)

حاجی یوسفعلی شهمیرزادی

دکتر علی امیر حکمت

دکتر ذبیح الله صفا ( پدر تاریخ فرهنگ و ادبیات ایران ) ( ۱۲۹۰ تا ۱۳۷۸ هـ ش )

میرزا ابوطالب پاک(اولین شهردارشهمیرزاددرسال۱۳۰۶ هجری شمسی)

مهندس ابوالفضل پاک

عبدالحمید  پاک

حاجی رجبعلی منزه

حاج محمد مومنی شهمیرزادی

حاج سلمان غفاری

حاج محمدتقی متقی

محمد امینی

دکتر صادق امینی راد

دکتر صادق ملک شهمیرزادی

دکتر محمد یوسف کیانی

محمد کاظم بن محمد معلم شهمیرزادی

ملا محمد شهمیرزادی

محمدتقی شهمیرزادی ابن علی بندار

محمدصالح شهمیرزادی شهاب الدین ابن گودرز

محمدعلی شهمیرزادی ابن شرف الدین سمنانی

محمد شهمیرزادی بن حاجی حسین

دکتر محمد مهدی افلاطونی

میرزا ولی الله زمانی

سیروس الوند

خشایارالوند

علیرضا غفاری

 

یک پاسخ به “درباره شهمیرزاد”

  • sara:

    سلام
    ممنون از سایت خوبتون
    توو لیست مشاهیر شهمیرزاد به “پروفسور اصغر دادخواه ” رییس المپیک ویژه ایران اشاره ای نشده بود
    با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

*

پیشبینی آب و هوا
شهمیرزاد
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷, ۳:۴۲ ق.ظ
صاف
صاف
16°C
احساس واقعی: 16°C
فشار کنونی: 1020 mb
رطوبت: 33%
سرعت باد: 4 km/h شمالشمالشرق
اطلاعات بیشتر...
 
نظرسنجی

نظر شما در مورد وب سايت شورا چيست؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...