دوره ی سوم شورای اسلامی شهرشهمیرزاد

 

 

شورای اسلامی شهرشهمیرزاد در دوره ی سوم

اعضای شورای اسلامی شهرشهمیرزادبشرح ذیل میباشند:

۱-آقای اسماعیل اسماعیلی زاده

۲-عبدالخالق خاکسار   (سیدامیرمسعوداحمدپناه)

۳-حاج احمدعقیلی

۴-ابوطالب نجابت

۵-مهندس امیرحسین شهاب الدین

لازم به ذکراست که آقای عبدالخالق خاکسارازتاریخ ————-براساس مصوبه شماره جلسه مورخ ———–بعنوان شهردارشهمیرزادانتخاب وازتاریخ ——-آقای سیدامیرمسعوداحمدپناه بعنوان عضوعلی البدل جایگزین آقای عبدالخالق خاکسارگردیدند.

ترکیب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهردردوسال اول ازتاریخ ۹/۲/۸۶ تاتاریخ ۹/۲/۸۸

۱-حاج احمدعقیلی                                             رئیس شورا

۲-ابوطالب نجابت                                              نایب رئیس شورا

۳-حاج اسماعیل اسماعیلی زاده                          خزانه دارشورا

۴-مهندس امیرحسین شهاب الدین                       منشی شورا

۵-سیدامیرمسعوداحمدپناه                                  عضوشورا

توضیح:  برابرنامه شماره———–استانداری سمنان مدت فعالیت هیئت رئیسه شورا ازدوسال به یکسال تقلیل یافت

ترکیب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهربرای مدت یکسال ازتاریخ ۹/۲/۸۸ تاتاریخ ۹/۲/۸۹

۱-سیدامیرمسعوداحمدپناه                                            رئیس شورا

۲-حاج اسماعیل اسماعیلی زاده                                    نایب رئیس شورا

۳-ابوطالب نجابت                                                       خزانه دارشورا

۴-مهندس امیرحسین شهاب الدین                                منشی شورا

۵-حاج احمدعقیلی                                                     عضوشورا

ترکیب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهربرای مدت یکسال ازتاریخ ۹/۲/۹۰اتاریخ ۹/۲/۹۱

۱-سیدامیرمسعوداحمدپناه                                            رئیس شورا

۲-حاج اسماعیل اسماعیلی زاده                                    نایب رئیس شورا

۳-ابوطالب نجابت                                                       خزانه دارشورا

۴-مهندس امیرحسین شهاب الدین                                منشی شورا

۵-حاج احمدعقیلی                                                     عضوشورا

ترکیب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهربرای مدت یکسال ازتاریخ ۱۳/۶/۹۲اتاریخ ۱۳/۶/۹۱

۱-سیدامیرمسعوداحمدپناه                                            رئیس شورا

۲-حاج اسماعیل اسماعیلی زاده                                    نایب رئیس شورا

۳-ابوطالب نجابت                                                       خزانه دارشورا

۴-مهندس امیرحسین شهاب الدین                                منشی شورا

۵-حاج احمدعقیلی                                                     عضوشورا


دیدگاه ها بسته است

پیشبینی آب و هوا
شهمیرزاد
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷, ۳:۵۴ ق.ظ
صاف
صاف
16°C
احساس واقعی: 16°C
فشار کنونی: 1020 mb
رطوبت: 33%
سرعت باد: 4 km/h شمالشمالشرق
اطلاعات بیشتر...
 
نظرسنجی

نظر شما در مورد وب سايت شورا چيست؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...